VRAGEN WATERBEHEER, KENMERK W 19006


Bergen op Zoom, 2 december 2019

 

Aan het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Brabantse Delta

Per e-mail

 

BETREFT: VRAGEN WATERBEHEER, KENMERK W 19006

 

Geacht Dagelijks bestuur,

 

Recent heb ik bij het Dagelijks Bestuur van het waterschap Brabantse Delta aandacht gevraagd voor de situatie rond het Drongelens Kanaal.

Bij ondergetekende zijn een aantal vragen binnengekomen omtrent het beheer en een vergunningverlening rond het water dat in Bergen op Zoom ingesloten wordt door de straten Sint-Jacobsschelp, Nonnetje, Strandgaper en de Markiezaatsweg.

  • Welke overheid beheert het betrokken water?

  • Wie beheert de oevers van het betrokken water?

  • Wie is eigenaar van het betrokken water en de oever langs de Markiezaatsweg?

  • Zijn er, vanuit het waterschap, (behoudens een werkstrook) bezwaren om bomen te planten op de oever langs de Markiezaatsweg?

  • Het waterschap heeft een vergunning verleend voor de bouw van vlonders op de oever van het betrokken water langs het gebouw ‘het Nonnetje’. Het ontwerp van die vlonders is zodanig dat ze over de oeverbeschoeiing steken. Ondergetekende verkeer in de veronderstelling dat dergelijke vlonders efficiënt onderhoud van het water en de oevers hinderen. Hoe is dan een vergunningverlening voor dergelijke overstekende vlonders te rijmen met het waterschapbeleid, c.q. het steven van het waterschap tot een efficiënt water en oeverbeheer?

De informatie van ondergetekende is, dat het waterpeil in de Ligne (tussen Fort Pinssen en Vrederust) opzettelijk/kunstmatig is verlaagd. Dit in een gebied waar het waterschap veel geld en moeite heeft gedaan het gebied te vernatten. Het lage waterpeil heeft consequenties voor de biodiversiteit en het aanzicht van de waterlinie. Ook moeten de grachten rond Fort de Roovere nu regelmatig opgevuld worden middels een tractor met pomp. Een dergelijke actie kost vermoedelijk honderden euro’s per keer en is niet duurzaam. Het gebied is nu droger dan gewenst.

  • Waarom is besloten het waterpeil in de Ligne opzettelijk/kunstmatig te verlagen?

  • Wat zijn de motieven tot deze verlaging?

  • Hoe is de verlaging te rijmen met de vernattingsdoelstellingen van het gebied?

  • Hoe past de verlaging in de kwaliteitsdoelstellingen van de waterlinie?

  • Wat kost de herhaaldelijk pomp activiteit rond de grachten van Fort Roovere en wie draagt daarvan de kosten?

 

In afwachting van uw reactie,

hoogachtend,

 

L.H. van der Kallen.

 

 


REGIE GS EXOTEN/BEVERS/WATERVEILIGHEID, KENMERK W19005


Bergen op Zoom, 7 oktober 2019

 

Aan het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord Brabant

Per e-mail

 

REGIE GS EXOTEN/BEVERS/WATERVEILIGHEID, KENMERK W19005

 

Geacht College,

 

Recent heb ik bij het Dagelijks Bestuur van het waterschap Brabantse Delta aandacht gevraagd voor de situatie rond het Drongelens Kanaal.

Al meer dan acht jaar voldoet de westelijke dijk nabij Waalwijk niet aan de normen. Wat er nu bij komt is dat er zich in de eerste 200 meter vanaf de Bovenlandse sluis (verder heb ik de dijk niet bekeken) minimaal twee beverburchten bevinden die de veiligheid van het achterliggende gebied verder ondergraaft. Zie in de voorstaande link de foto’s. Ik constateer bij beherende overheden een grote terughoudendheid als het gaat om ingrijpen in situaties waarbij enerzijds de waterveiligheid in het geding is en anderzijds een beschermde diersoort zoals de bever aan de orde is. In gesprekken hierover wordt verwezen naar de vermeende afwezigheid van de ‘regiorol’ van de provincies. Ik kan als burger noch als beleidmaker ontdekken wat in deze de rol van de provincies is of zou moeten zijn. Dezelfde klacht, of misschien misplaatst excuus hoor ik als het gaat over de bestrijding van exoten.

Is er een ‘regierol’ van de provincie? Zo ja, wat is deze en hoe krijgt die in een concreet geval (bevers en de dijk van het Drongelens Kanaal) vorm? Zo nee, ligt hier niet een taak van de provincie als toezichthouder?

 

In afwachting van uw reactie,

hoogachtend,

 

L.H. van der Kallen.

 

 


ONVEILIGE DIJK LANGS HET DRONGELENS KANAAL BIJ WAALWIJK


 

| jaar 2 | nr. 054 | 20-07-2019 |

 

| RISICOVOL | 

(geluid aanzetten in video).

 

Al jaren is het de belofte van Rijkswaterstaat om de dijk te verbeteren. De veiligheid voor de burgers en bedrijven in de omgeving van Waalwijk is niet optimaal.

 

 | locatie | 

 


DIJKVERBETERING AMERTAK

 


| jaar 2 | nr. 028 | 07-03-2019 |

| DIJKVERBETERING AMERTAK | 

(geluid aanzetten in video).

De natuurman Peter Verwaters gaat in op de dijkverbetering Geertruidenberg-Amertak en de kansen die dat biedt voor natuur en biodiversiteit.

 


 

 

GEMAAL LEURSCHANS

 


| jaar 2 | nr. 026 | 06-03-2019 |

| GEMAAL LEURSCHANS | 

(geluid aanzetten in video).

Ger de Neve over het peilbeheer middels het gemaal De Leurschans.

 


 

 

OVERDIEPSEPOLDER

 


| jaar 2 | nr. 023 | 03-03-2019 |

| OVERDIEPSEPOLDER | 

(geluid aanzetten in video).

Waterveiligheid voor de inwoners van het werkgebied van het waterschap Brabantse Delta en voor de rest van het Maasstroomgebied.

 


 

 

MR. BETTY GOOS STELT ZICH VOOR

 


| jaar 2 | nr. 022 | 02-03-2019 |

| BETTY GOOS | 

(geluid aanzetten in video).

Mr. Betty Goos stelt zich voor. Onze kandidaat die recht en duurzaamheid gestudeerd heeft.

 

Google Maps locatie

 


 

 

HET WATERSNOODMONUMENT IN HALSTEREN

 


| jaar 2 | nr. 012 | 20-02-2019 |

|  WATERSNOODMONUMENT | 

(geluid aanzetten in video).

Een waardig monument voor de verdronken slachtoffers van de verschrikkelijke ramp in 1953.

 

Google Maps locatie

 


 

 

WAAROM KAN EN MAG U ONSWATER KIEZEN?

 


| jaar 2 | nr. 011 | 19-02-2019 |

|  DE LIJST | 

(geluid aanzetten in video).

De waterschappen zijn door de landelijke partijen politiek gemaakt. Water heeft geen politieke kleur! Kies voor deskundigheid en kies niet voor politiekespelletjes en de baantjescarrousel. Kan Louis u overtuigen?

 

 


 

 

GEMAAL TONNEKREEK TUSSEN KLUNDERT EN WILLEMSTAD…

 


| jaar 2 | nr. 010 | 19-02-2019 |

|  TONNEKREEK | 

(geluid aanzetten in video).

Louis legt uit waarom een gemaal zoals deze zo belangrijk is voor onze veiligheid.

 

Google Maps locatie