MR. BETTY GOOS 

 


 

MR. BETTY GOOS 

 

Personalia:

Naast mijn gezin van 4 uitwonende kinderen en een kleinkind ben ik momenteel actief in o.a. de volgende werkzaamheden en activiteiten;

al 14 jaar werkzaam in een artsenpraktijk; lid dagelijks bestuur (secretaris) VVAO en tevens actief in de onderliggende kringen; volg de studie Arabisch en muziekles en sport regelmatig. Hiervoor vele gemeentelijke en maatschappelijke functies vervuld en studies gevolgd. 

Motivatie

De natuur en duurzaamheid hebben altijd al mijn interesse gehad. Allereerst omdat ik geboren en getogen ben op het platteland in de omgeving van Breda en al 42 jaar woonachtig ben in een groene omgeving in Breda. De natuur is een groot goed waar we zuinig op moeten zijn. Dit alles resulteerde dat ik in 2014 afgestudeerd ben in Recht en Duurzaamheid aan de Tilburg University, met het onderzoek naar de achterblijvende ontwikkeling van zonne-energie. 

‘Ons Water’

Het Waterschap heeft als kerntaken de zorg voor schoon water, droge voeten en voldoende water. ‘Ons Water’ is een regionale partij die naast deze doelen gaat voor veiligheid van en voor het water. Om de doelen te bereiken is, naast samenwerking met de agrarische en industriële sector, de samenwerking met Gemeentelijke en andere overheidsinstanties van groot belang. Hier sta ik zeker voor open.

Gezien mijn wetenschappelijk en bestuurlijke opleiding en brede maatschappelijke ervaring wil ik me graag inzetten voor het ontwikkelen en continueren van de doelen gebaseerd op duurzaamheid. Stem daarom op mij nr. 6 van lijst Ons Water.

 


ROB VAN ENGELEN

 


 

ROB VAN ENGELEN

Mijn naam is Rob van Engelen uit Dinteloord, nummer 17 op lijst 3 Ons Water.

Ik exploiteer sinds 1999 de centraal gelegen jachthaven Waterkant aan de Dintel, nabij het Volkerak  voor liefhebbers van de Zeeuwse-, Zuid-Hollandse- en Brabantse wateren, nabij Dinteloord. Als recreatie-ondernemer ben ik voor de continuïteit van mijn bedrijf zeer afhankelijk van een vrije doorvaart van het Dintel/Mark systeem naar het Volkerak en daarmee naar de andere Zeeuwse- en Zuid-Hollandse wateren. Een blijvend zoet Volkerak is voor mijn bedrijf een levensvoorwaarde! Ons Water en haar lijsttrekker Louis van der Kallen maken zich al jaren hard voor het zoet blijven van het Volkerak-Zoommeer. Daarom steun ik Ons Water.  

 


PIET JUTEN

 


 

PIET JUTEN

ONS WATER, zo’n naam dekt de hele lading. Het water is niet alleen van jou of van mij, nee …. het is van ons allemaal. Het vraagt dus aandacht en afstemming over hoe wij met ONS WATER moeten omgaan. Daar ligt voor mij de uitdaging. Het is niet vanwege het feit dat de mens voor 65% uit water bestaat en ook niet vanwege het feit dat ik geboren ben op de grens van zoet en zout, maar puur vanwege het feit dat het kwalitatieve en kwantitatieve beheer van ONS WATER een nog belangrijker rol gaat vervullen dan het al deed.

Tijdens mijn studie, werk en vrije tijd is én gaat er geen dag voorbij zonder dat het element water een of andere rol speelt. Ook nu! ONS WATER in de hoofdrol. Stem daarom op 20 maart 2019 lijst 3 ONS WATER.

 


JOHN LEUNISSE

 


 

JOHN LEUNISSE

Mijn naam is  John Leunisse uit Breda, nummer 18 op lijst 3 Ons Water

Ik ben “de vriendelijkste mens van Breda” zoals de krant eens schreef, ééntje met “het Zwitserlevengevoel”.  Ik heb een ruime ervaring met water. Met de voormalige loosboot Najade zwierf ik meer dan 40 jaar over en door de Nederlandse wateren. Als recreatievaarder weet ik wat beter kan. Ik ben vele jaren voor Leefbaar Breda, de lijst Pim Fortuyn en een oudere partij actief geweest in de politiek. Als oud raadslid van Breda (bijna 20 jaar) en als oud lid van de Staten van Noord-Brabant (8 jaar) en als oud algemeen bestuurslid van het voormalige Hoogheemraadschap (4 jaar) heb ik vele jaren op allerlei manieren bestuurlijk meegedacht over water en hoe overheden (gemeenten, provincie en waterschappen) wel of niet in samenwerking de watertaken vervullen.
Louis van der Kallen, onze lijsttrekker, ken ik vanuit mijn statentijd en als algemeen bestuurslid bij het Hoogheemraadschap als een betrokken bestuurder met een grote kennis van alles wat te maken heeft met water. Daarom maak ik deel uit van het team van Ons Water.  

 


JAN VAN DE WATER

 


 

JAN VAN DE WATER

Mijn naam is Jan van de Water, nummer 28 op lijst 3 Ons Water

Meer dan 35 jaar ben ik in de Bergse politiek actief geweest als raadslid en als wethouder. Ook heb ik in het algemeen bestuur gezeten van het voormalige waterschap de Agger. Water stond in mijn politiek functioneren vaak centraal en ik maak mij nog druk en denk met politici mee als het gaat over vervoer over water en de daaraan verbonden transport- en opslagfaciliteiten, zoals haven- en kade gebruik. Louis van der Kallen ken ik al meer dan 30 jaar als een ‘waterman’ met veel kennis van zaken als het over ‘water’ gaat , Ik ondersteun hem en Ons Water dan ook graag en beveel een stem op Ons Water lijst 3 dan ook graag aan.    

 


CV PETER VAN DEN OUDEN

 


 

CURRICULUM VITAE – PETER VAN DEN OUDEN

 
Werkervaring
Vanaf  1 juni 2013 met pensioen. Vanaf 2010 raadslid voor de gemeente Bergen op Zoom. Fractievoorzitter GroenLinks. 

2010 –  mei 2013
Functie: Divisiemanager regio Bergen op Zoom bij SDW. Een organisatie voor ondersteuning, begeleiding en dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking in westelijk West Brabant  

2007 –  2010
Functie: Manager Cliëntstroom bij RMPI Centrum voor kinder en jeugdpsychiatrie en  psychotherapie. Onderdeel van Yulius, een GGZ instelling Rotterdam / Dordrecht/ Gorinchem 

1997 – 2007  
Functie: Sectormanager bij  GGZ Westelijk Noord Brabant in Bergen op Zoom

1970 – 1995
Gewerkt bij verschillende werkgevers in geestelijke en algemene gezondheidszorg in diverse functies

Opleidingen

2004    Ethiek in de zorgsector (postdoctorale opleiding). Universiteit Nijmegen
2001    Master of Public Management (MPM), beleidsvoering in non-profit en overheidsorganisaties. Faculteit TIAS, Universiteit van Tilburg.
1998    Hoger Management (post HBO) Hogeschool Rotterdam e.o.
1995    Voortgezette Opleiding management. organisatie en beleid (post HBO). Hogeschool Rotterdam e.o.
1989    HBO Maatschappelijk Werk. Hogeschool Rotterdam e.o.
1986    MBO Sociale Dienstverlening. SOSA Haarlem
1981    B Verpleegkundige
1979    A Verpleegkundige
1973    Ziekenverzorging 

Bestuurlijke werkervaring
2010 – heden   Raadslid Bergen op Zoom, fractievoorzitter
2008 – 2012     Lid Raad van Toezicht Cubiss Groep
2008 – heden   Lid van diverse commissies van de gemeenteraad Bergen op Zoom
2006 – 2010     Bestuurslid Stichting Verenigde Wijkcentra in Bergen op Zoom
2006 – 2008    Bestuurslid Geschiedkundige Kring Bergen op Zoom
2005 – 2008    Voorzitter gemeentelijk wijkoverlegplatform
2004 – 2008    Voorzitter Raad van Toezicht van Openbare Basisbibliotheek Het Markiezaat
2002 – 2003     Voorzitter stuurgroep fusie drie bibliotheken in de gemeenten Hoogerheide, Steenbergen en Bergen op Zoom
2000 – 2003    Voorzitter bestuur Openbare Bibliotheek Bergen op Zoom
1997 – 2000     Bestuurslid Openbare Bibliotheek Bergen op Zoom
1994 – 1998      Bestuurslid Vereniging Algemene Scholen voor basisonderwijs in Bergen op Zoom
1994 – 2010      Bestuurlid plaatselijk afdeling politieke partij
1990 – 1994      Raadslid gemeente Bergen op Zoom, fractievoorzitter
Van 1970 tot 1990 lid geweest van verschillende ondernemings- en studentenraden, bestuurslid van diverse maatschappelijke organisaties. 

Persoonlijke interesses
Literatuur, schrijven, filosofie & ethiek, geschiedenis, zeilen, kunst & cultuur. 

Ik steun Ons Water omdat zij een duidelijk standpunt heeft in de zoet/zout discussie.  Het evenwicht tussen economische  en duurzame / ecologische belangen is bij Ons Water in goede handen.

Stem daarom op 20 maart op ONS WATER

 


CORNÉ WELTEN

 


 

 CORNÉ WELTEN

 

Drie en een halve meter. Zo hoog komt bij mij het water in huis op het moment dat de dijken het begeven (https://www.overstroomik.nl)

De dijken, onze dijken, de dijken van het waterschap. Eén van de kerntaken van het waterschap Brabantse Delta. Maar ook het zuiveren van het rioolwater, de waterhoogten en de bescherming van de natuur. Zij doet dit niet alleen. In de voortdurende veranderende waterwereld is momenteel sprake van een intense samenwerking met waterschappen onderling en gemeenten. Ook de gemeente Drimmelen.  

In de gemeente Drimmelen ben ik werkzaam in het prachtige werkgebied van het water. Zeg maar gerust in de breedste zin van het woord. Hier kwam ik, jaren geleden voor het eerst in aanraking met het waterschap. De interesse was snel gewekt naar dit overheidsorgaan. Vandaar dat ik in 2005 mee heb gedaan met de waterschapsverkiezingen. Op eigen titel ben ik destijds gekozen in het algemeen bestuur. De vorige ronde heb ik door studie helaas over moeten slaan. De MBA is echter met goed gevolg afgerond en ik heb weer tijd en energie voor wat anders. Een rol in het bestuur van het waterschap past wederom perfect in het plaatje.

Stem daarom op 20 maart op ONS WATER.

 


MARC AUGUSTIJN

 


 

MARC AUGUSTIJN: 48 jaar en fanatiek sportvisser.
 
De reden dat ik me beschikbaar heb gesteld is de geplande verzilting van het Volkerak – Zoommeer. Jarenlang heb ik de discussie hierover langs de zijlijn gevolgd. Steeds hopende dat men wel zou inzien dat dit plan onverantwoord is, ecologisch maar ook financieel.
 
Groot was dan ook mijn verbazing dat de regering toch besloten heeft om het Volkerak Zoommeer te verzilten.
Ondanks dat de overlast van blauwalgen geheel is verdwenen, blijft de politiek vasthouden aan achterhaalde plannen. Het dreigt een prestige project te worden dat kost wat kost door moet gaan.
 
Afgelopen jaar kwam ik in contact met Louis van der Kallen, die zich enorm inspant om dit plan als nog van tafel te krijgen. Ik vind het dan ook een eer om op de lijst te staan en wil me graag inzetten om dit prachtige natuurgebied te behouden.  

 


CV WIL BORM

 


 

PERSOONLIJKE GEGEVENS

 

Naam                                     Wil Borm

Adres                                     Klaverweide 9

Woonplaats                          4874MD Etten-Leur

Geboortedatum                   5 november 1953

Geboorteplaats                    Made

Burgerlijke staat                  Gehuwd en twee dochters reeds uitwonend

 

Opleiding
Docent Biologie

Motivatie
Als kind was ik al vertrouwd met de dynamiek van de oude Biesbosch, waar ik de estuariene dynamiek aan den lijve heb ervaren. Na de afsluiting van het Haringvliet in 1970 volgde ik de veranderingen van het milieu en het ecosysteem op de voet. Vanaf de oprichting in 1976 van de Vereniging Madese Natuurvrienden, waarvan ik eerst voorzitter en uiteindelijk 25 jaar bestuurslid mocht zijn, richtte ik me vooral op voorlichting en educatie over de Biesbosch. Dit middels het opzetten van de Biesboschgidsencursus, deelname en voorzitterschap van het Natuurbeschermingsplatform Biesbosch, lid van de Gebruikersraad Nationaal Park de Biesbosch, de Werkgroep Biesbosch en tenslotte de Adviesgroep Borm & Huijgens.

Door mijn brede biologische en landschapshistorische interesse groeide al snel het besef dat zowel de natuurlijke processen als ‘de hand van de mens’ in samenhang ons land hebben gevormd en dat water hierin altijd een verbindende rol heeft gespeeld.

Bij water hangt alles met alles samen. Het beleid van het ‘Waterschap Nederland’ is dan ook bepalend voor de waterbeheerplannen van de waterschappen en andersom. Het huidige Deltaprogramma wordt in mijn ogen nog te ad hoc samengesteld en mist een lange termijn visie.

Kennis en inzicht van de natuurlijke processen en waterloopkundige mogelijkheden, die vaak meer aanwezig zijn bij de waterschappen, zijn noodzakelijk om te komen tot landelijke samenhangende planvorming voor een klimaatbestendig Nederland.

Als Adviesgroep Borm & Huijgens zijn wij inmiddels tien jaar actief om te streven voor landelijk integraal waterbeheer en het herstel van estuariene dynamiek in een nieuwe en voortgaande vorm.

U kunt meer vernemen op onze website www.adviesgroepbormenhuijgens.nl.

 


CEES HUIJSSOON

 


 

HET WATERSCHAP IS NIET MEER WEG TE DENKEN

 

Voor de komende waterschapsverkiezingen heb ik me graag kandidaat gesteld voor de partij Ons Water. Deze onafhankelijke groepering heeft haar bestaansrecht de afgelopen 6 jaar duidelijk bewezen en ik roep daarom de kiezers op om op 18 maart hun stem op deze partij uit te brengen.

Een aantal belangrijke zaken in ons waterschapsbestel worden door het waterschap uitgevoerd. Concreet betekent dat onder meer het volgende:

 • Het onderhouden van waterkeringen, zoals duikers en kades
 • Bewaking van de hoogte van het waterpeil, afgestemd op landbouw en natuurbeheer
 • Het treffen van voorzorgsmaatregelen tegen wateroverlast bij hevige regenval
 • Het onderhouden van de rivieren, kanalen en sloten, gemalen, stuwen, sluizen enz.
 • Het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van oppervlaktewater
 • Het verbeteren en herstellen van natuurwaarden van grote en kleine wateren
 • Het zuiveren van het afvalwater
 • Het onderhouden van de persleidingen, gemalen en rioolwaterzuiveringsinstallaties
 • Het verlenen van vergunningen voor lozingen
 • Het geven van toestemming voor activiteiten bij dijken en kades en voor het gebruik van watergangen
 • Het toezicht houden en de handhaving van wetten en regelgeving

Zo te zien dus een groot scala aan werkzaamheden die in het belang van onze waterhuishouding uitgevoerd moeten worden. Want we willen toch allemaal droge voeten houden! Ons Water wil hier graag haar steentje aan bijdragen. In het  verleden heb ik 15 jaar deze belangen mede mogen  behartigen en ik spreek de vurige wens uit dat onze partij ook in de toekomst actief mag meebesturen in het waterschap Brabantse Delta.

Geef daarom uw stem aan lijst 3 Ons Water. 

Cees Huijssoon, kandidaat nummer 34