DIJK BENEDENSAS

 


| jaar 2 | nr. 039 | 12-03-2019 |

| DIJK BENEDENSAS | 

(geluid aanzetten in video).

Ons Water is voor behoud van de huidige zoetwaterbiotoop in het Volkerak-Zoommeer. Ons Water is dus tegen verzilting van het Volkerak-Zoommeer.

 


 

 

LOONSCHE HEIDE

 


| jaar 2 | nr. 037 | 12-03-2019 |

| LOONSCHE HEIDE | 

(geluid aanzetten in video).

Over het natuurgebied de Loonsche Heide en het Leikeven

 


 

 

AA OF WEERIJS

 


| jaar 2 | nr. 037 | 11-03-2019 |

| AA OF WEERIJS | 

(geluid aanzetten in video).

Aa of Weerijs en de Turfvaart zijn rivieren die in Breda uitstromen in de Mark

 


 

 

MEDICIJNRESTEN

 


| jaar 2 | nr. 036 | 11-03-2019 |

| MEDICIJNRESTEN | 

(geluid aanzetten in video).

Linda Jorissen-Oomen vertelt wat zij wil gaan doen aan de vermindering van medicijnresten in het oppervlaktewater.

 


 

 

DE REESHOF

 


| jaar 2 | nr. 035 | 10-03-2019 |

| DE REESHOF | 

(geluid aanzetten in video).

De Reeshof is een wijk waar de Donge kwaliteit aan geeft. Zowel de Reeshof als de Donge verdienen bescherming op het gebied van water. De Donge als het gaat om de kwaliteit, de Reeshof als het gaat om het niveau van het grondwater.

 


 

 

OOSTERHOUT: GOED VOORBEELD

 


| jaar 2 | nr. 034 | 10-03-2019 |

| OOSTERHOUT: GOED VOORBEELD | 

(geluid aanzetten in video).

De Gemeente Oosterhout heeft voor de oplossing van een wateroverlastprobleem berging, recreatie en ecologie gecombineerd

 


 

 

WATER AAN DE WARANDE

 


| jaar 2 | nr. 033 | 09-03-2019 |

| WATER AAN DE WARANDE | 

(geluid aanzetten in video).

Een verborgen waterparel nabij Gilze.

 


 

 

DE LEIJ

 


| jaar 2 | nr. 032 | 09-03-2019 |

| DE LEIJ | 

(geluid aanzetten in video).

Louis van der Kallen vertelt over de Leij

 


 

 

KIBBELVAART

 


| jaar 2 | nr. 031 | 08-03-2019 |

| KIBBELVAART | 

(geluid aanzetten in video).

Oude vaarwegen, die het landschap verrijken, verdienen in stand te blijven.

 


 

 

GAT VAN DEN HAM

 


| jaar 2 | nr. 030 | 08-03-2019 |

| GAT VAN DEN HAM | 

(geluid aanzetten in video).

Domien van den Berg vertelt over zijn Gat van den Ham.