CV JAN SLENDERS

 


 

DRS. J.A.M. SLENDERS

 

Persoonlijke gegevens

Naam:                           Jan Slenders (geboren 16 januari 1953 te Budel)

Burgerlijke staat:        gehuwd met Marsia Dinsbach, drie kinderen Mirte, Marit en Nine

Beroep:                         teamleider atheneum 3,4, 5 van het Dongemond college en docent maatschappijleer (parttime)

 

Politieke functies

— gemeenteraadslid van Geertruidenberg (vanaf 2010);

— lid van het Algemeen Bestuur van Waterschap Brabantse Delta (vanaf 2005);

— lid van het Dagelijks Bestuur van Waterschap Brabantse Delta (vanaf 2014).

Aan het Bisschoppelijk College te Weert heb ik de opleiding gymnasium-β gevolgd. Daarna heb ik economische en sociale geschiedenis gestudeerd aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen (tegenwoordig Radboud-universiteit). Vanaf 1978 ben ik verbonden aan het Dongemond College te Raamsdonksveer, waar ik diverse functies heb vervuld variërend van docent geschiedenis tot unit-directeur. Vanaf 1980 woon ik in Raamsdonksveer.

 

Motivatie om me aan te sluiten bij ONS WATER

Het instituut waterschap is ontstaan in de Middeleeuwen en het vormde de oudste vorm van democratie in ons land. Het was samen pompen of verzuipen. Dat is heel lang zo gebleven. De eigenzinnigheid van de waterschappen was een doorn in het oog van de landelijke politiek. Men had er te weinig grip op. Om die reden werd in 2008 het kiesstelsel veranderd en gingen ook landelijke partijen deel uitmaken van de waterschapsbesturen. De opzet was  dat de lijnen in Den Haag werden uitgezet. De planning van de huidige verkiezingen – samen met de verkiezingen van de Provinciale Staten – is ook weer een zet in die richting. De optie opheffen van de waterschappen is zelfs veelvuldig ter sprake geweest. 

ONS WATER is een regionale partij die een duidelijk programma heeft, dat is samen te vatten onder de noemer veiligheid voor de laagste prijs. Het spreekt voor zich dat deze samenvatting te summier is, maar het vormt wel de kern van ons handelen. Dat de belangen van het milieu en de agrarische sector en de industrie soms contrasteren, mag niet leiden tot vooringenomen standpunten. We moeten er samen uitkomen. Dat is een zware opgave en daarbij moet je zo vrij mogelijk zijn. Anders gezegd: zonder de hete adem van Den Haag in je nek te voelen. ONS WATER wordt gevormd door mensen die het water, de mensen en de streek kennen. Daarbij zijn ze allen enorm toegankelijk voor  de burgers van West-Brabant. Wij zoeken de mogelijkheden en laten ons niet afremmen.

De laatste bestuursperiode van meer dan zes jaar zijn wij een gedegen en gerespecteerde partner geweest in het Dagelijks Bestuur van Waterschap Brabantse Delta en dat zullen wij ook in de volgende periode blijven.

Voor nadere informatie verwijs ik u graag naar de website van ONS WATER (www.onswater.com) of naar mijn email ([email protected]; [email protected]).

 

 


Reacties gesloten.