OVER WATER – 159: KANSRIJK STADSWATER

 

| 20-10-2018 | 09.30 uur |


 

OVER WATER – 159: KANSRIJK STADSWATER

 

Op dinsdag 16 oktober was de start van de week van Ons Water. Dat is een landelijke actieweek om water meer in de belangstelling te krijgen van de burgerij. In het waterschap Brabantse Delta werd er ter gelegenheid van de start een symposium ‘kansrijk stadswater’ georganiseerd in Breda. Onderdelen waren een waterwandeling langs de singel, een gesprek met wethouder Paul de Beer en dijkgraaf Kees Jan de Vet en een drietal presentaties. Met als onderwerpen:
– De keuzewijzer stadswater, een analyse naar kansrijke maatregelen.
– Kansen voor water bij stedelijke vernieuwing.
– Bewonersparticipatie tegen blauwalg.
Tevens was er een ‘waterdebat’ aan de hand van stellingen.

Het was een leerzame en ook deels teleurstellende middag. Bij de wethouder, de dijkgraaf en bij twee van de drie sprekers kwam het woord hittestress niet over de lippen. De derde spreker vermeldde hittestress alleen als een onderwerp dat voorkwam in de beleidsvoornemens van het waterschap (de Dommel) in relatie met stedelijk water. Nog steeds zit ‘hittestress’ niet tussen de oren van beleidsmakers en van stad- en waterschapbestuurders. Jammer want ‘hittestress’ kost doden en tast in zomers als die van 2018 de kwaliteit van leven aan in binnenstedelijke gebieden. Juist de combinatie van water en groen en het doorlaatbaar maken van de bodem pakt ‘hittestress’ aan. Wat mij betreft is volgend jaar het thema van de week van Ons Water hittestress. 

Het ‘waterdebat’ leverde mij wel enkele verbaaspunten op. Eén van de stellingen was: “Stadswater moet eigendom worden van bewoners.” Zeker 80 % van de symposiumbezoekers was die mening toegedaan. Nu is het zo dat de symposiumbezoekers brave ambtenaren en bestuurders zijn, die goed voor hun eigendommen zorgen. Ik zie echter als kritisch beschouwer met grote regelmaat eigendommen verpauperen. Niet iedere eigenaar gaat goed om met zijn eigendom. Stadswater behoort in mijn denken publiek eigendom te zijn en te blijven. Eigendomsrechten gaan ver in Nederland en overheden zijn slecht in het afdwingen van onderhoud of de onderhoudsplicht.

Wat mij verbijsterde is de toegedachte ‘rol’ van de overheid. Het antwoord van vrijwel alle aanwezigen: faciliteren, stimuleren, motiveren en meer van dat soort mooie gemeenplaatsen. Het leek een bijeenkomst van een kerkgenootschap die het blijde evangelie verkondigde. Uiteindelijk is de overheid de machtsfactor. De Dikke van Dale geeft als eerste verklaring; “macht, gezag”! Geloof in het goede van de mens is aardig, maar de overheid stelt de regels. Kijk maar naar de website www.overheid.nl. “Beleid & regelgeving” is een  kernpunt. Goed betaalde ambtenaren en bestuurders leven in hun eigen wereld waar zij en hun collega’s genoeg hebben aan faciliteren, stimuleren, motiveren enzovoort om datgene te doen wat wenselijk is. Maar in de wereld buiten hun cocon is de werkelijkheid dat er veel onwenselijkheden zijn, zoals mensen die de eendjes voeren, een visvoertje leggen, de hondendrollen niet opruimen en afgevallen bladeren met bladblazers het water in blazen en met dat alles blauwalg veroorzaken. En als alle gesprekken, aanspreken, informatiebordjes, opruimacties niet helpen, dan moeten er soms gewoon de regels gehandhaafd worden. Geloof me, de overheid is er voor het gezag en soms de macht. Handhaven dus.  Je maintiendrai staat niet voor niets in ons Rijkswapen!

Louis van der Kallen

 


IN MEMORIAM PETER FRANKEN

 


| jaar 1 | nr. 002 | 29-08-2018 |

 

(geluid aanzetten in video)

 


 

 

RAP BATTLE AD VAN DER WEGEN / LOUIS VAN DER KALLEN

 


 

RAP BATTLE AD VAN DER WEGEN / LOUIS VAN DER KALLEN

 

 

BINNENSCHELDE(N)

 

A:
Ik ben Ad van der Wegen
De Partij van de Arbeid
Ik ben ’t helemaal zat
Met die blauwalgenstrijd
Al die ecologen
Met hun natuurlijk behoud
Hebben jammerlijk gefaald
Maak het Zoommeer weer zout! 

L:
Ik ben Louis van der Kallen
De partij is Ons Water
De natuur vraagt geduld
Dat evenwicht komt later.
Opnieuw investeren
Lijkt me helemaal niet goed
Hou je hand op de knip
En laat het dus zoet!

A:
O daar heb je ‘m weer
Hij vind echt alles te duur
Hij is niet van ’t zoet
Maar meer van het zuur.
De eeuwige criticaster
Zó recalcitrant
De mini-luis in de pels
Van Nederland waterland. 

L:
Ach de oud-wethouder
Wil ook in de krant
Maar wie is nou deskundig?
Wie heeft het verstand?
Ik heb die ervaring
In ’t dagelijks bestuur
Dus nu een beetje dimmen
Met dat forse postuur. 

A:
Lekker belangrijk hoor
Al die vergadertijd
Ik ben het wachten beu
Kom op met de geit
Veel teveel bestuurders
Hebben sprookjes verteld
Ik wil zo snel mogelijk weer
Lekker zwemmen in ’t Scheld 

L:
Wacht nou eens even
Met dat zoet of dat zout
Ik heb een idee
Waar ook jij wel van houdt
Geen gekissebis en
Beweeg je stijve kop
We gaan samen eerst graven
Slaan de hand aan de schop 

A:
Ja daar zouden we zeker
Mee kunnen beginnen
Zo’n zes meter diep
Binnenschelde ontginnen
Maar dat kost wel heel veel
Zo’n enorme hoop grond
Met wat huizen erop
Krijgen we ’t misschien rond 

L:
Uitdiepen die bak.
Ja, daar kunnen we elkaar vinden
We zijn niet voor niets
Sociaal-democratische vrinden
We sluiten de rijen
En staken de strijd
Op de Brabantse Wal
Verrijst een nieuwe tijd 

Samen:
We sluiten de rijen
En staken de strijd
Op de Brabantse Wal
Verrijst een nieuwe tijd

 


CV LOUIS VAN DER KALLEN

 


 

Januari 2019

Naam:                                     
L.H. van der Kallen (Louis)

Adres:                                     
Nieuwstraat 4

Woonplaats:                           
4611 RS Bergen op Zoom

Geboorte datum:                            
10 augustus 1948

Geboorte plaats:
Rotterdam

Burgerlijke staat:                             
Sedert 1968 gehuwd vader van een zoon

Beroep:
                                   
Van 1970 tot juli 2005 medewerker research en development bij AKZO-Nobel Resins.

Daarvoor 5 jaar werkzaam geweest bij het Koninklijk Kweekbedrijf D.J. van der Have op het proefbedrijf te Rilland.

Van 2006 tot 2016 eigenaar/onderzoeker onderzoeksbureau Geberes.

Opleiding:

                               
O.a. Mavo D, leerling-analist chemisch en medisch, basis cursus kunstharsen en technisch fysicus PBNA (door de grotere concerns, zoals AKZO-Nobel, aangemerkt als HTS-niveau, in dit geval fysische techniek)

Studie aan de Open Universiteit:

Afgerond 20 modulen(72 studiepunten) in de studielijnen,
staatsrecht,
bestuurs/administratief recht,
milieu/milieurecht,
economie,
bestuurs/beleidskunde,
overheidsfinanciën,
onderwijs.

Gebundeld in de volgende kort hoger onderwijs-programma’s,
milieumanagement,
politiek en beleid,
financieel/economisch overheidsbeleid,
lokaal bestuur en beleid.

Ervaring politiek bestuurlijke functies:

Tot de opheffing in 1983 lid geweest van DS’70, de laatste periode deel uitgemaakt van het landelijk hoofdbestuur.

Van 1990 tot 1998 namens de Gemeente Bergen op Zoom gewestraadslid van het Streekgewest Westelijk Noord-Brabant.

Van 1991 tot maart 2001 statenlid van de Provincie Noord-Brabant namens de Brabantse Onafhankelijke Fracties (BOF), vanaf april 2002 tot maart 2003 namens Leefbaar Brabant/BOF.

Van 1993 tot maart 2003 fractievoorzitter BOF, vanaf april 2002 fractievoorzitter LB/BOF.

Van 1992 tot april 1996 lid van de commissie Verkeer van de VNG.

Van 1998 tot juni 2002 lid van het Algemeen Bestuur van het Gemeentelijk Samenwerkingsverband West Brabant.

Jaargang 2003 lid van De Derde Kamer, lid themagroep Besteding ontwikkelingsgeld.

Huidige politiek bestuurlijke functie:

Vanaf 1986 gemeenteraadslid der gemeente Bergen op Zoom namens de lokale groepering Bergse Sociaal Democraten; van maart 2002 tot maart 2006 van de gecombineerde fractie D66/BSD, vanaf maart 2006 van de BSD fractie

Ervaring rekenkamer(commissie) functies:

In de jaren 2005-2006 lid rekenkamercommissie gemeente Maasbracht (tot de fusie)

In de jaren 2005-2006 voorzitter rekenkamercommissie gemeente Heel (tot de fusie)

Van 2006 tot april 2008 voorzitter rekenkamercommissies gemeenten Cuijk en Sint Anthonis (beëindigd vanwege de aanvaarding van het DB lidmaatschap van het waterschap Brabantse Delta

Van 2006 tot eind 2010 (tot de gemeentelijke herindeling) voorzitter gezamenlijke rekenkamercommissie gemeenten Breukelen, Abcoude, Loenen aan de Vecht

Van 2006 tot eind 2010 voorzitter rekenkamercommissie gemeente Bergen (L)

Van 2006 tot februari 2012 voorzitter rekenkamer K5 gemeenten (Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk aan de IJssel, Schoonhoven, Vlist)

Van 2007 tot eind 2011 (tot de fusie) vice-voorzitter rekenkamercommissie gemeente Niedorp

Van 2006 tot eind 2012 (tot de fusie) vice-voorzitter rekenkamercommissie gemeente Harenkarspel

Vanaf 2005 tot februari 2014 voorzitter rekenkamercommissie gemeente Zoeterwoude

Vanaf 2006 tot februari 2014 voorzitter rekenkamercommissie gemeente Schijndel

Vanaf 2006 tot februari 2014 voorzitter rekenkamercommissie gemeente Mook en Middelaar

Vanaf 2007 tot februari 2014 voorzitter rekenkamercommissie gemeente Venray

Vanaf 2007 tot februari 2014 vice-voorzitter rekenkamercommissie gemeente Maasgouw

Vanaf 2008 tot februari 2014 voorzitter rekenkamercommissie gemeente Landerd

Huidige rekenkamer(commissie) functies:

Vanaf 2006 voorzitter rekenkamercommissie gemeente Haaren

Ervaring bestuurlijke functies in het bedrijfsleven:

Van 1993 tot 2000 lid van de Kamer van Koophandel te Breda namens de FNV Bondgenoten; fractievoorzitter werknemersgeleding (12 man sterk) met vertegenwoordigers van het FNV, CNV, Unie BLHP en VHP, o.a. lid van de commissies toerisme & recreatie en RO & milieu

Van 1993 tot eind 1997 lid van de commissies Ruimtelijke Ordening en Milieu van de PSK (Provinciale Samenwerkende Kamers van Koophandel Noord-Brabant); van oktober 1995 tot eind 1997 tevens lid van de commissie Nutsbedrijven

Van 1998 tot eind 2000 lid van de commissie Nutsbedrijven van de BSK (Brabantse Samenwerkende Kamers van Koophandel, de rechtsopvolger van de PSK)

Van 1996 tot eind 2000 lid van de Raad van Advies van de PNEM Energie Verkoop (Provinciale Noord-Brabantse Energie Maatschappij)

Van 2002 tot eind 2004 lid van het Sociaal-Economisch Overlegorgaan Brabant (SEOB)

Van 2002 tot eind 2004 lid van de Raad van Commissarissen van de N.V. Vliegveld Seppe

Van 2002 tot eind 2004 lid van de Reconstructiecommissie De Baronie en per september 2003 tot eind 2004 lid van de gebiedscommissie Brabantse Delta.

Van 2002 tot eind 2005 lid van de Kamer van Koophandel te Breda namens de FNV tevens lid van het dagelijks bestuur. Van 2002 tot eind 2004 plv.-voorzitter.

Van oktober 2003 tot oktober 2011 lid van de UWV (voorheen CWI) ontslagcommissie District Zuid-West Nederland.

Ervaring bestuurlijke functies waterschappelijk:

Van 1993 tot eind 1994 (tot de fusie) lid van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Zoomvliet namens “gebouwd”

Van 1995 tot eind 2003 (tot de fusie) lid van het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Westelijk Noord-Brabant namens “bedrijfsgebouwd”

Van 1996 tot eind 2003 (tot de fusie) lid van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Scheldekwartier namens “gebouwd”

Van januari 2000 tot eind 2001 (tot de fusie) lid van het Algemeen Bestuur van het Zuiveringsschap Rivierenland namens “bedrijfsgebouwd”

Van 1999 tot eind 2004 (tot de fusie) lid van het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch, namens “bedrijfsgebouwd”

Geheel 2005 lid van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Rivierenland, namens “bedrijfsgebouwd”

Van april 2002 tot april 2006 lid van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Zeeuwse Eilanden namens “bedrijfsgebouwd”

Vanaf september 2003 tot eind 2007 lid van het afdelingsbestuur Zuid van het Waterschap Rijn en IJssel namens “ingezetenen”

Van 2004 tot eind 2008 lid van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Brabantse Delta namens “bedrijfsgebouwd”

Van januari 2009 tot februari 2014 lid van het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Brabantse Delta namens Ons Water/ West-Brabant Waterbreed.

Van maart 2014 tot mei 2015 lid van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Brabantse Delta namens Ons Water/ West-Brabant Waterbreed.

Van mei 2015 tot december 2017 lid van het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Brabantse Delta namens Ons Water/ West-Brabant Waterbreed.

Huidige bestuurlijke functies waterschappelijk:

Per december 2017 lid van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Brabantse Delta namens Ons Water/ West-Brabant Waterbreed.

Medezeggenschap:

Van 1972 tot 1974 voorzitter jongerencommissie

Van 1975 tot 1978 lid OR, de periode 1975/1977 secretaris

Van 1990 tot 2005 lid OR, van 1992 tot 1998 voorzitter

Van 1992 tot 2000 lid groepsondernemingsraad AKZO-Nobel Coatings, vanaf 1995 vice-voorzitter, vanaf 1999 voorzitter

Van 2000 tot 2005 lid groepsondernemingsraad AKZO-Nobel Chemicals

Van 1993 tot 2005 lid Centrale Ondernemingsraad AKZO-Nobel Nederland

Van 1997 tot 2005 lid Europese Ondernemingsraad AKZO-Nobel, vanaf 2001 lid dagelijks bestuur op GOR- en COR-niveau voorzitter van de financieel economische commissie en lid commissie dagelijkscontact.

Diversen:

Sedert maart 1981 houder (als uitvinder) van een milieupatent, te weten United States Patent nr. 4255464

1978 – 1988 eigenaar/exploitant parttime postzegel- en muntenwinkel in Bergen op Zoom, handelsreg.nr. 35899

Van 1998 tot eind 2001 (tot fusie) lid van het Bestuur van de Bosgroep Het Zuiden

Vanaf februari 2005 eigenaar Beleids- en Researchbureau Geberes

Van 2006 tot maart 2012 vrijwilliger inloophuis Williamstraat, Bergen op Zoom

Vanaf 2007 vrijwilliger jeugdmonumentendag, Bergen op Zoom