CV PIET HERMUS

 


 

CURRICULUM VITAE PIET HERMUS 

 

Hermus, Petrus Cornelis Bernardus Maria  (Piet)
Tweedeweg 4
4766 TD Zevenbergschenhoek
Tel: 0168-452335
Mobiel: 06-12854757
Fax: 0168-453205
E-mail: [email protected]
Geboren: 5-1-1966 te Breda
Gehuwd
In bezit van rijbewijs B.

Opleidingen
V.W.O. (8 vakken) te Oudenbosch, diploma1984
Agrarische Hogeschool, studie Nederlandse landbouw te Dordrecht, diploma 1988.
Jachtexamen PBNA/KNJV, diploma 1991
Vakdiploma Makelaardij (S.V.M.), diploma 2000
Taxateur Wet Waardering Onroerende Zaak, diploma 2001
Introductiecursus Biologische Landbouw, 2002
Cursus Agrarische Taxaties van de Flevoland Business School, 2003.

Werkzaam
Als zelfstandig landbouwer met akkerbouw en vollegronds groenten, gangbaar.
Akkerbouw bestaat uit granen, consumptieaardappelen, suikerbieten, industrieconservengroenten, plantuien, zaaiuien, knolselderij, winterpeen. Vooramelijk eigendom met wat losse pacht/deelteelt. Areaal ca. 65  à 70 ha, incl. deelteelt.
Vollegrondsteelt veilinggroenten gedaan, welke bestond uit broccoli, radicchio rosso, romanesco, groene asperges.
In het verleden ook zoogkoeien gehad.
Ervaring als freelance taxateur o.a. van gewassen.
Tevens ervaring als mede-eigenaar en medeverhuurder van winkelpand en 2-tal woonappartementen.

Losse feiten, welke van belang kunnen zijn:

 • Was als jongere bestuurlijk actief als o.a. secretaris, eindredacteur, etc. van Brabants grootste afdeling van dat moment van de KPJ (plattelandsjongeren). Ook op provinciaal niveau geopereerd voor de plattelandsjongeren.
 • Bestuurslid van een jongerenkoor geweest (penningmeester)
 • Columnist in een agrarisch weekblad (Zuidland van toentertijd NCB en LLTB).
 • Bezig met de realisering van een windmolenpark in samenwerking met anderen in de omgeving.
 • Succesvol quizkandidaat geweest in diverse landelijke TV spelletjes, zoals Weekendmillionairs, Een tegen 100 en Miljoenenjacht. Vrijwel zonder uitzondering succesvol. Heeft een voor het oog van het volk bewezen goede algemene ontwikkeling. Blijkt een zaal met honderden mensen te kunnen bespelen voor het oog van de camera.
 • Verkiesbaar voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal in mei 2002 en januari 2003. Heeft voor de campagnes van die Kamerverkiezingen activiteiten georganiseerd (o.a. met betrekking tot biologische landbouw). Daarnaast deelgenomen aan een digitaal verkiezingsdebat van Nieuwgrazer.nl, met betrekking tot landbouw, natuur en milieu. Heb dat debat gewonnen, waar melding van gemaakt in landbouwvakblad de Boerderij van 28 januari 2003 en diverse websites. Hieraan deden ook toen zittende en oud-parlementariërs mee. Gewonnen dankzij “heldere stellingname en duidelijke argumentatie”, volgens de organiserende website.
 • Bestuurlijk actief voor die landelijke politieke partij met ooit destijds kamerzetels als laatste secretaris, alvorens het bestuur en de leden besloten de politieke vereniging op te heffen.
 • Bestuurlijk actief als secretaris van Dorpsraad Zevenbergschenhoek van de gemeente Moerdijk en in die hoedanigheid ook lid van de burenraad van het Industrieterrein Moerdijk van het Industrie en havenschap Moerdijk.
 • Vice-voorzitter ZLTO-Drimmelen en verantwoordelijk afdelingsbestuurslid met betrekking tot PR.
 • Diverse lidmaatschappen, zoals van ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie), NAV (Nederlandse Akkerbouw Vakbond).
 • Wordt af en toe wel eens geïnterviewd en soms wel eens wat publicaties in kranten en vakbladen.
 • Jaren geleden ons huis grondig verbouwd en veel zelf gedaan.
 • Veel familieleden zijn actief geweest in organisaties ook bestuurlijk, soms o.a. gerelateerd aan landbouw.
 • Eventueel overige en vergeten zaken.

Lees hier mijn korte motivatie voor deelname aan de waterschapsverkiezing 

 


KORTE MOTIVATIE PIET HERMUS

 


 

KORTE MOTIVATIE PIET HERMUS

 

Waterveiligheid via Waterschappen is juist zeker gesteld als er een aparte bestuurslaag is, die losstaat van de waan van de dag van de landelijke, provinciale (partij)politiek. Als waterschappen afgeschaft worden en politici moeten kiezen tussen veilige dijken of geld voor zorg, uitkeringen, e.d. met de hijgerige korte termijndenkende bevolkingen in de nek, dan vrees ik met grote vreze. Waterschappen bieden al eeuwen, juist door de onafhankelijke situatie van politici, een vrij grote garantie voor de waterveiligheid. Dat is voor een land, grotendeels onder zeeniveau, van groter belang dan eigenlijk al het andere. Als boer zijnde, werkende met weer, klimaat, water en soms wateroverlast, ondernemend voor eigen rekening en risico, weet ik dat wellicht als geen ander. Boeren hebben mede deze oer-democratische bestuurslaag gemaakt. Hierdoor is Nederland mede een van de meest democratische en welvarende landen op aarde.