CV DOMIEN VAN DEN BERG

 


 

Persoonlijke gegevens

 

Naam                                Domien van den Berg

Adres                                Wijngaardstraat 17

Woonplaats                     4921 ZK Made

Geboortedatum               6 juni 1953

Geboorteplaats                Breda

Burgelijke staat               Gehuwd en twee dochters reeds uitwonend

 

Opleiding 

1970  MULO A en B

1974  HBO-A , Analytisch chemisch

1976  Kandidaat technisch chemicus

1980  Hoger NVA waterkwaliteitsbeheer techniek afvalwaterzuivering

1993  Biologische reiniging van grond en grondwater

1996  Hydro-ecologische effectenvoorspellingen

1998  Biotechnologische in-situ bodemsanering 

2001  Integraal Waterbeheer

Vele cursussen op gebied van bodem- en waterbeheer

 

Werkervaring :

augustus 1973 – juni 1974    :  stage op diverse laboratoria.

juli 1994 – oktober 1975      :   Vervullen dienstplicht bij Garde Jagers te Schaarsbergen

november 1975 – mei 1992  :  Rijksinstituut Zuivering van Afvalwater, waarvan 2 jaar op laboratorium te Lelystad en overige tijd op meetstation te Keizersveer.

mei 1982 – november 1988  :  Hoogheemraadschap van West-Brabant bij de toenmalige afdeling Industriewater. Hier heb ik zowel het waterschap van binnen als van buiten leren kennen.

oktober 1988 – heden          : Dienst Vastgoed Defensie, als milieumedewerker, vervolgens projectleider bodemsanering en momenteel als adviseur waterbeheer.  

 

Bestuurlijke ervaring 

1969 tot 1973    :  Algemeen bestuurslid KPJ Liesbosch                  

1988 tot 1990    :  Milieuadviseur Madese Natuurvrienden

1982 tot 1990    :  Secretaris D66 afdeling Made en Drimmelen

1990 tot 1997    :  Raadslid gemeente Made en Drimmelen

1990 tot 1994    :  Recreatieraad Nationaal Park de Biesbosch

1989 tot 2004    :  Lid algemene vergadering Waterschap Land van Nassau (voorheen Waterschap de Ham)

1992 tot 1999    :  Voorzitter werkgroep milieu stedenband Made – Kozmin.

1998 tot 2002   :   tweede secretaris smartlappenkoor Made op z’n Hollands.

1998 tot 2005   :   penningmeester smartlappenkoor Made op z’n Hollands.

2000 tot 2005   :   jeugdsecretaris Madese Boys

1995 tot heden  :   lid algemene vergadering Waterschap Brabantse Delta (voorheen Hoogheemraadschap van West-Brabant)

2004 tot heden :   Coördinator opleidingen Harmonie en tamboerkorps St Caecilia

 

Motivatie: 

Opgegroeid tussen de sloten op het platteland van het Liesbos, heb ik in 1975 gekozen voor een baan in het water. Een tijd waarin het riviertje de Donge nog zwart was, waterzuiveringen werden gebouwd en de milieuregels werden aangescherpt. Nu 33 jaar later ben ik nog werkzaam in het water, de ecologische waarde van het helder stromende riviertje de Donge wordt vergroot, OAS-studies worden uitgevoerd voor optimalisatie van de waterzuiveringen en Algemene maatregelen van Bestuur, die de lozingskwaliteit van de afvalwaterstromen gaan bepalen. In die tussenliggende periode heb ik veel ervaring met bodem, grond-, hemel-, afval- en oppervlaktewater opgedaan, ook hoe men hier in bestuurlijke zin mee om kan gaan..

Die kennis wil ik graag delen. Water is geen zorg meer, maar er is sprake van een zorgplicht. 

 


Boekenlegger op de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *