WIE ZIJN WIJ

 


WIE ZIJN WIJ?

 

Ons Water is een kiesvereniging in de klassieke zin van het woord. Een vereniging voor het stellen van kandidaten, in dit geval voor de waterschapsverkiezingen.

Omdat de wetgeving rond waterschapsverkiezingen is veranderd van een personenstelsel naar een lijstenstelsel en de wetgever gemeend heeft aan deze lijsten soortgelijke eisen te moeten stellen als aan politieke partijen, is Ons Water opgericht. Het doel van Ons Water is kandidaten zonder binding aan een aan de waterschapsverkiezingen deelnemende (landelijke) politieke partij de mogelijkheid te bieden zich via de lijst van Ons Water kandidaat te stellen voor het bestuur van het waterschap.

Wij werken in het bestuur van het waterschap Brabantse Delta in één fractie samen met West-Brabant Waterbreed.

Ons Water:

Fractieleden:

Louis van der Kallen, Bergen op Zoom
Wiebo de Boer, Roosendaal
Jan Slenders, Raamsdonksveer
Ger de Neve, Steenbergen

Steunfractieleden:

Henk van Koomen, Kaatsheuvel
Aydin Akkaya, Bergen op Zoom
Chris Ooms, Lepelstraat
Domien van den Berg, Made

West-Brabant Waterbreed:

Fractieleden:

Ad Wijnen, Hoeven
Niels Mureau, Wagenberg
Wim Spierings, Sprang-Capelle

Steunfractieleden:

Bart Poppelaars, Achtmaal
Adriënne van Gorp-Adam, Tilburg
Bert Suijkerbuijk, Oudenbosch


 

Reacties gesloten.