CV PIET HERMUS

 


 

Hermus, Petrus Cornelis Bernardus Maria  (Piet)
Tweedeweg 4
4766 TD Zevenbergschenhoek
Tel: 0168-452335
Mobiel: 06-12854757
Fax: 0168-453205
E-mail: [email protected]
Geboren: 5-1-1966 te Breda
Gehuwd
In bezit van rijbewijs B.

Vooropleidingen:
V.W.O. (8 vakken) te Oudenbosch in 1984 diploma gehaald.
Agrarische Hogeschool, studie Nederlandse landbouw te Dordrecht in 1988 diploma gehaald.
Jachtexamen PBNA/KNJV in 1991 diploma gehaald.
Vakdiploma Makelaardij (S.V.M.) in 2000 gehaald.
Diploma Taxateur Wet Waardering Onroerende Zaak in 2001 gehaald.
Introductiecursus Biologische landbouw gedaan in 2002.
Deelname aan cursus Agrarische Taxaties in 2003 van de Flevoland Business School.
Cursus Waardevol besturen ZLTO 2016.

Werkzaam:
Als zelfstandig landbouwer met akkerbouw en vollegronds groenten, gangbaar.
Akkerbouw bestaat uit granen, graszaad, consumptieaardappelen, suikerbieten, industrieconservengroenten, plantuien, zaaiuien, knolselderij, winterpeen. Vnl. eigendom met soms losse pacht/deelteelt. Het bedrijf daardoor minimaal 53 ha. Ervaring met zoogkoeien, schapen, teelt en afzet vollegronds veilinggroenten, zoals broccoli, radicchio rosso, groene asperges.
Ervaring als freelance taxateur o.a. van gewassen.
Mede-eigenaar en medeverhuurder van 2-tal winkelpanden en 2-tal woonappartementen en B&B-appartement.

Relevante activiteiten en bestuurlijke activiteiten buiten het werk (chronologisch):
1) Als jongere bestuurlijk actief in KPJ-afdeling Zevenbergen (plattelandsjongerenorganisatie) als o.a. secretaris, eindredacteur, etc., destijds Brabants grootste afdeling. Was ook op provinciaal niveau actief in een uitwisseling met jongeren uit de Derde wereld (periode1986-1994).

2) Bestuurslid van een jongerenkoor geweest (Penningmeester) (periode 1989-1992).

3) Columnist geweest in een agrarisch weekblad (Zuidland van toentertijd NCB en LLTB) (Periode ca. 1995-1997).

4) Succesvol quizkandidaat geweest in diverse landelijke TV spelletjes, zoals Weekendmillionairs, Een tegen 100 en Miljoenenjacht(periode 2000-2006). Kandideer mezelf soms nog. Meer dan leuke neventak. Toonde geen camera-angst te hebben en de zaal te enthousiasmeren.

5) Verkiesbaar geweest voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal in mei 2002 en januari 2003 voor Leefbaar Nederland. Heeft voor de campagnes van die Kamerverkiezingen activiteiten georganiseerd (o.a. m.b.t. biologische landbouw). Daarnaast deelgenomen aan een digitaal verkiezingsdebat van Nieuwgrazer.nl, m.b.t. landbouw, natuur en milieu als ‘deskundige’ van die politieke vereniging. Heb dat debat gewonnen, waar melding van gemaakt in landbouwvakblad de Boerderij van 28 januari 2003 en diverse websites. Hieraan deden ook toen zittende en oud-parlementariërs mee. Gewonnen dankzij “heldere stellingname en duidelijke argumentatie”, volgens de organiserende website.

6) Bestuurlijk actief geweest voor landelijke politieke vereniging Leefbaar Nederland met ooit destijds 2 volksvertegenwoordigers als laatste secretaris, alvorens het bestuur en de leden besloten de politieke vereniging op te heffen. (aldus geschiedde in 2007, zie archief Rijksuniversiteit Groningen). Iets opheffen getuigt van de boel netjes achterlaten dus van goed rentmeesterschap. Zelf wilde ik dat dit een relevante laagdrempelige middenpartij zou worden, niet-populistisch.

7) Bestuurlijk actief als secretaris van Stichting Dorpsraad Zevenbergschenhoek van de gemeente Moerdijk en in die hoedanigheid ook lid geweest van de burenraad van het Industrieterrein Moerdijk van het Industrie en havenschap Moerdijk (periode 2007- heden).

8) Voorzitter statutair zelfstandige vereniging ZLTO-Drimmelen en verantwoordelijk afdelingsbestuurslid m.b.t. verenigingen, PR en duurzaamheid. Voor het voorzitterschap ZLTO-Drimmelen al 5 jaar bestuurslid. (2001-heden).

9) Huidig columnist Nieuwe Oogst. Na eerst columnist te zijn geweest bij alleen ZLTO Nieuwe Oogst. Spraakmakend columnist met een mening (Leest mijn columns!).

10) Medeoprichter boerenomgevingscoöperatie, Coöperatie Zonzeelse Wind in nabijheid A16. Penningmeester en woordvoerder. De boerenwindcoöperatie streeft naar lokale binding in de energietransitie, door burgerparticipatie via sociale wind (2014-heden).

11) Actief in klimaatwerkgroep NAV (Nederlandse Akkerbouw Vakbond). Daar vertel ik ook de integraliteit die we moeten hebben met andere landbouwsectoren (en met LTO) (2015-heden).

12) Actief in dorpstafel Zevenbergschenhoek van de gemeente Moerdijk vnl. m.b.t. Wind A16, sociale participatie revenuen windmolens, 380 kV. De dorpstafel moet op korte termijn als vereniging Stichting Dorpsraad Zevenbergschenhoek vervangen.

Lees hier mijn korte motivatie voor deelname aan de waterschapsverkiezing 

 


KORTE MOTIVATIE PIET HERMUS

 


 

KORTE MOTIVATIE PIET HERMUS

 

Waterveiligheid via Waterschappen is juist zeker gesteld als er een aparte bestuurslaag is, die losstaat van de waan van de dag van de landelijke, provinciale (partij)politiek. Als waterschappen afgeschaft worden en politici moeten kiezen tussen veilige dijken of geld voor zorg, uitkeringen, e.d. met de hijgerige korte termijndenkende bevolkingen in de nek, dan vrees ik met grote vreze. Waterschappen bieden al eeuwen, juist door de onafhankelijke situatie van politici, een vrij grote garantie voor de waterveiligheid. Dat is voor een land, grotendeels onder zeeniveau, van groter belang dan eigenlijk al het andere. Als boer zijnde, werkende met weer, klimaat, water en soms wateroverlast, ondernemend voor eigen rekening en risico, weet ik dat wellicht als geen ander. Boeren hebben mede deze oer-democratische bestuurslaag gemaakt. Hierdoor is Nederland mede een van de meest democratische en welvarende landen op aarde. 

 


AYDIN AKKAYA

 


 

AYDIN AKKAYA 

Ik ben van Turkse afkomst en wil mijn bestuurlijke kennis graag verdiepen en ontwikkelen op het gebied van het waterbeheer. Graag wil ik die kennis dan in de toekomst ook inzetten voor het land van mijn herkomst. In Nederland is veel kennis op het gebied van het zuiveren van afvalwater ter bescherming van de volksgezondheid en de natuur. En ook weet men hier hoe optimaal met water om te gaan, zodat het meermalen gebruikt kan worden bijvoorbeeld in de landbouw. Die kennis wil ik gebruiken in mijn contacten in Turkije. Ik heb gekozen voor Ons Water Lijst 3, omdat in deze waterpartij veel kennis en ervaring voorhanden is. 

 


CV CHRIS OOMS

 


 

Chris Ooms

 

Mijn naam is Chris Ooms, geboren op 2 september 1953 te Bergen op Zoom.

Getrouwd, we hebben 3 dochters en 4 kleinkinderen.

Na een periode van 15 jaar (vanaf mijn 17e) in loondienst bij agrarisch loonbedrijf Verbeek in Steenbergen. Vanaf 1986 zelfstandig akkerbouwer te Lepelstraat.

Daarnaast samen met vrouw en oudste dochter en haar man een boerderijwinkel, waar vooral het hele jaar door aardappelen, uien en eieren en in het seizoen eigen geteelde asperges en verdere streekproducten worden verkocht.

Als opleiding heb ik genoten: Lager en Middelbaar Agrarisch Onderwijs en diverse cursussen.

Vanaf mijn 19e jaar ben ik bestuurlijk actief: 

 • 3 jaar secretaris en daarna 3 jaar voorzitter van KPJ Halsteren.
 • 15 jaar bestuurlijk actief in NCB Lepelstraat, later ZLTO Bergen op Zoom-Noord. Binnen deze besturen was ik verantwoordelijk voor alles wat te maken had met water.
 • 25 jaar bestuurslid en speler van NKV toneel Steenbergen.
 • Vanaf 2009 tot heden bestuurslid en speler bij AM de Jong toneel te Nieuw Vossemeer.
 • Van 1997 tot 2003 waterschapbestuurder Waterschap Schelde Kwartier
 • Van 2003 tot en met 2007 in het algemeen bestuur Waterschap Brabantse Delta.

Waarom wederom verkiesbaar voor Algemeen Bestuur Brabantse Delta voor de (onafhankelijke) partij Ons Water?

Aandachtspunten zijn voor mij:

 • Ruimtelijke en praktische kennis binnen een waterschapsbestuur is belangrijk voor boeren, burgers en natuurmensen in steden, dorpen en platteland
 • Zorgen voor goed dijkbeheer
 • Voldoende waterafvoer in natte perioden, niet alleen in de polders maar ook in dorpen en steden
 • Zorgen voor voldoende zoet water inlaat in de droge maanden
 • En een zeer belangrijk punt: het zoet houden van het Volkerak-Zoommeer, dit is van groot belang voor natuur, landbouw, visserij en recreatie.

Werk door het Waterschap kost geld. Maar het is heel belangrijk dat we voor alle bewoners in het gebied van Brabantse Delta de kosten binnen de perken kunnen houden. 

 


CV MARCEL MULDER

 


 

CURRICULUM VITAE              MARCEL MULDER

 

OPLEIDINGEN:

2014 – 2015          Dokters-assistent
2013 – 2014          Verpleegkundige niveau-4, BOL
2010 – 2013          Psychiatrisch verpleegkundige niveau-4, BBL-GGZ
1991 – 1993           MAVO

 

WERKERVARING:

2014 – heden
Duo raadslid Gemeenteraad Bergen op Zoom
Bergse Sociaal Democraten, Nieuwstraat 4, 4611 RS te Bergen op Zoom

2013 – 2014
Stichting Tante Louise – stage

2012 – 2013
Stichting Emergis – BBL-GGZ niveau-4

2011 – 2012
Ondernemer onder coaching op PGB-basis aan huis

2010 – 2011
Parnassia Bavo – BBL-GGZ niveau 4

2008 – 2009
Italia Rotterdam – voltijdbaan als assistent-bedrijfsleider

2003 – 2007
Ondernemer (grootschalige) evenementen, p.r. & marketing

2001 – 2002
Crazy Piano’s Scheveningen – voltijdbaan entertainer (zang) / horeca-medewerker

1991 – 2001
Horeca bij diverse bedrijven
voltijdbaan medewerker in diverse functies waaronder een aantal jaren portier

 

BESTUURLIJKE FUNCTIES:

2014 – heden
Duo raadslid Gemeenteraad Bergen op Zoom
Bergse Sociaal Democraten, Nieuwstraat 4, 4611 RS te Bergen op Zoom

2013 – 2014
Lid van studentenraad Scalda College Zeeland (voormalig ROC)

2002 – 2003
Voorzitter Bergs Songfestival

 

POLITIEK:

2014
Fractieassistent en duo raadslid Bergse Sociaal Democraten

2014
Campagnemedewerker, voornamelijk belast met de vormgeving en coördinatie van de uitgebreide digitale campagne

 

ICT:
Ontwikkelaar (en webmaster) van:
Bergse Sociaal Democraten
Onderzoekssite BoZ.nu
Louis van der Kallen
Waterschapspartij Ons water
Archeologie Bergen op Zoom
Dierenarts Jessy de Laet

Microsoft Windows: expert level
HTML/ CSS: expert level
PHP/ MySql: gevorderd niveau
WordPress CMS: expert level
Joomla CMS: expert level
Adobe Master Collection: gevorderd niveau
Office pakketten van zowel Microsoft als open-source aanbieders: expert level
Parallels Plesk: expert level
Linux: basis niveau
Microsoft/ IBM DOS: expert level
Datasecurity: gevorderd niveau

HOBBY’S:

Politiek
muziek
lezen (non-fictie)
klassieke Zündapp’s
reizen 

 


CV HENK VAN KOMEN

 


 

CURRICULUM VITAE

Henk van Komen

 

Personalia

Naam:                                   Henk van Komen

Adres:                                   Peelland 8

Postcode:                             5171ZS

Woonplaats:                        Kaatsheuvel

Telefoon:                              0646225741

Geboorteplaats:                  Breda

Geboortedatum:                13-12-1955 (63 jaar)

Burgerlijke staat:                gehuwd (39 jaar)

 

Profielschets:

Geboren en getogen in Breda als zoon van een politieman. Op vijftienjarige leeftijd zijn we van het Brabantse zand naar de Zeeuwsche klei verhuisd. In Terneuzen maakte ik kennis met de Zeeuwsch-Vlaamse polders met bijbehorende waterhuishouding. Op de middelbare school vond ik het vak aardrijkskunde machtig interessant en in 1981 ben ik dan ook docent aardrijkskunde en geschiedenis  geworden. Enkele jaren later ben ik bedrijfseconomie gaan studeren en informatica waardoor ik als docent breed inzetbaar was maar ook een zeer brede algemene ontwikkeling kreeg.

In 2000 ben ik adjunct-directeur geworden op de meao in Breda bij het toenmalige Baronie College. Daarna ben ik als onderwijsmanager bij verschillende ROC’s werkzaam geweest waarbij ik steeds zeer kritisch naar de onderwijskwaliteit heb gekeken. Professionaliseren van docenten en docententeams als bijdrage aan het verhogen van de onderwijskwaliteit is mijn focus geworden.

Vanaf 2007 heb ik als directeur bij het ROC Tilburg gewerkt totdat ik op 1 januari 2012 het wethouderschap in de gemeente Loon op Zand aanvaardde. Als wethouder economische- en sociaal culturele zaken heb ik veel mogen bereiken, maar helaas was er na de verkiezingen van maart 2014 geen plaats meer voor mij in het college. Wel ben ik sindsdien gemeenteraadslid voor GemeenteBelangen. GemeenteBelangen is niet gebonden aan enige landelijke politieke partij en kan dus optimaal voor de plaatselijke en regionale belangen opkomen. Ons Water is daarmee te vergelijken en ik ben dan ook blij dat ik op de lijst van Ons Water de waterschapsbelangen van de regio Midden-Brabant en de Langstraat mede mag vertegenwoordigen.

Thans ben ik betrokken bij een aantal onderwijsprojecten en ben inmiddels een administratiekantoor gestart dat is gespecialiseerd in persoonlijke administraties. (van vooral senioren).

 

Maatschappelijke functies: 

1981 tot 1989             dagelijks bestuur Woningbouwvereniging “Terneuzen”.

1983 tot 1989             Bestuurslid Woonstichting Zeeuwsch-Vlaanderen

1992 tot 2002             Jeugdvoetbaltrainer/coach Voetbalvereniging Terneuzen

2008 tot 2012             Secretaris bestuur Gemeente Belangen Loon op Zand

2009 tot heden           Lid Rabobank Ledenraad Langstraat

2014 tot heden           Voorzitter Klussen- en Diensten Centrale Loon op Zand

2014 tot heden           Voorzitter Volksuniversiteit Kaatsheuvel

 

Opleidingen:

HAVO diploma Petrus Hondius te Terneuzen

Docent aardrijkskunde en Geschiedenis Mollerinstituut te Tilburg

Programmeur-analist Volmac te Utrecht

Bedrijfseconomie Hoge School Holland te Dordrecht

 

 


CV FRED WOZNIAK

 


 

Fred Wozniak, geboren uit Poolse ouders, beide militair, die hier actief hebben meegeholpen aan de bevrijding. Pas na 13 jaar hebben zij besloten zich in Breda permanent te vestigen, omdat inmiddels wel vaststond dat terugkeer naar hun eigen vaderland onmogelijk werd gemaakt. Mijn vader had in de jaren voor 1939 in Polen een busbedrijf en was hier later automonteur. 

Zelf ben ik in 1979 begonnen bij multinational IBM, als sales voor het midden- en kleinbedrijf. Na cursussen, reizen, trainingen en onderhandelingen in 1985 als zelfstandig ondernemer gevestigd. Deze periode inmiddels succesvol afgesloten in het automatiserings – millenniumjaar.

Vanaf 2006 ben ik bevoegd als register-mediator en als zelfstandige gevestigd (www.wozniak.nl). 

Als vrijwilliger vele jaren actief in diverse verenigingen in mijn naaste omgeving, zoals zeven jaar penningmeester bij onze plaatselijke voetbalvereniging r.-k. VOV, tien jaar voorzitter van de EHBO vereniging in Langeweg,  twee seizoenen als bestuurslid meegedacht bij de “Emmaüs”, vijf jaar betrokken geweest bij de Oosterhoutse “Abrahammendag” en tijdens verkiezingen  in Oosterhout mede oprichter geweest van de huidige lokale politieke partij:  “Onafhankelijk Partij Oosterhout” Deze partij heeft in 2014 de kiesdrempel niet meer gehaald. In Oosterhout was ik ook bedrijfsmatig gevestigd. In mijn eigen kern, Langeweg ben ik 10 jaar belangenbehartiger en voorzitter van onze wijkvereniging geweest.  Nu al weer ruim zes jaar geleden was ik initiatiefnemer van de Moerdijkse voedselbank. Deze is door de inzet van vele vrijwilligers uitgegroeid tot een klantenbestand van ruim 125 personen.  Iedere week weer een voedselpakket voor ieder, vele vrijwilligers zetten zich hier nu dagelijks voor in. 

Het is in deze laatste periode geweest dat ik met contacten naar ons bestuur toe heb ervaren hoe moeilijk het is om belangen van mensen te vertalen in concrete resultaten. Steeds vaker machteloos moeten toezien hoe beloftes niet kunnen of worden nagekomen. De burger waar het allemaal om hoort te gaan kan wel aan vele loketten terecht maar daar stopt veel. Een gemeente is een complex samenspel van inwoners met hun belangen, ook tegengestelde. Efficiënt met tijd omgaan en streven naar een professionele organisatie staat bij mij hoog in het vaandel. Geen dingen beloven die je niet na kunt komen maar zaken beloven die je, binnen een redelijke termijn, nakomt! De keuze om actief deel te willen nemen aan de plaatselijke politiek werd nu al weer ruim tien jaar geleden gemaakt. Ook de keuze voor een partij was niet moeilijk. Lokaal en onafhankelijk: Onafhankelijk Moerdijk dus.

Hetzelfde nu voor de belangen van “Ons Water”. Lokaal en toch ruim van opzet.  Mijn streven is om in een goed samenwerkende fractie sterk als “één man” naar buiten te kunnen treden. Een fractie waar de burger centraal staat en voor een mening van eenieder plaats is. Ook een fractie waar men tot een democratische en rechtvaardige besluitvorming kan komen. Met goed opgeleide bestuurders die midden in de samenleving staan en weten wat er onder de burgers leeft. Bestuurders die goed kunnen luisteren en vervolgens weten hoe ze de zaken moeten bereiken. 

Voor uitdagingen geldt nu eenmaal: “hoe groter de kloof des te mooier de brug”.

 Fred Wozniak

 


WIEBO DE BOER PROGRAMMAPUNTEN

 


 

Programma-/Speerpunten Ir. W.(Wiebo) J.H.de Boer, nummer 2, lijst 3 Ons Water

Algemeen

 1. De prioriteit van het Waterschap Brabantse Delta (WBD) moet liggen bij de uitvoering van de kerntaken:

– zorg voor droge voeten (de dijken, kaden en gemalen moeten ons als bewoners van het gebied voldoende waterveiligheid garanderen en wateroverlast moet zoveel mogelijk voorkomen worden);

– zorg voor voldoende water (om verdroging van de natuur tegen te gaan, genoeg water voor de landbouw, peilbeheer voor scheepvaart- en recreatievaart);

– zorg voor water van goede kwaliteit voor de diverse functies van het water (landbouw, natuur en recreatie) en zuivering van verontreinigd water. 

 1. Focus op kostenreductie en kosten efficiëntie om de lasten voor de burgers, ondernemers en bedrijven zo laag mogelijk te houden; 
 1. Meekoppel-kansen met andere overheden zoveel mogelijk benutten, dus gebruik maken van de voordelen van ”werk met werk- maken”. Dit kan de natuur, de recreatie en de sportvisserij zeer ten goede komen.

Inzet

Het Waterschap moet te allen tijde verantwoording kunnen afleggen wat er met de middelen van de belastingbetaler is gedaan. Waar het om gaat is een functionele en doelmatige waterschapszorg, die betaalbaar blijft! Daarvoor wil ik mij in het bijzonder inzetten.

Lijst 3 Ons Water is een kieslijst, geen politieke partij. Wij kunnen dus een onafhankelijke afweging maken en de kandidaten kunnen ieder hun eigen accenten aanbrengen. Vanuit mijn relevante opleiding, opgedane gebiedskennis en bestuurlijke ervaring met waterschapszaken, ligt mijn focus op:

 • Kostenbeheersing (dat zie ik als een verplichting jegens de belastingbetaler);
 • Functionele waterschapszorg (in principe alleen kerntaken);
 • Doelmatigheid (efficiënt onderhoud en verantwoorde, toekomstbestendige investeringen);
 • Verantwoording nemen voor de huidige situatie en de kosten niet doorschuiven naar latere generaties;
 • Samenwerking met andere overheden als dit wederzijds voordelen biedt.

Mijn uitdaging is “met hetzelfde geld, meer doen”!

Ik wil graag de vertegenwoordiger van Roosendaal en wijde omgeving zijn in het Algemeen bestuur van Waterschap Brabantse Delta en uw belangen behartigen. Luisteren naar wat de achterban vindt en toegankelijk zijn, is daarbij voor mij vanzelfsprekend. Om verkozen te worden, heb ik wel uw voorkeursstem nodig! Ik heb tot nu toe veel inbreng in de vergadering van het Algemeen bestuur kunnen leveren en kan dat met uw steun, de komende 4 jaar weer doen. Ik zal mij gegarandeerd voor uw belangen inzetten, want uw belangen zijn ook mijn belangen!

Breng daarom uw voorkeursstem uit op mij:

nummer 2, lijst 3 Ir. Wiebo J.H. de Boer

 

 


RIEN SLAGTER

 


 

RIEN SLAGTER 

Ik heb geen programma punten, ik ben voor mensen, eerlijkheid en alles op deze aarde, wat het leven de moeite waard maakt. Natuur is een kostbaar gegeven wat we allemaal nodig hebben.

Macht en begeerte maken deze maatschappij tot wat deze op dit moment is en daar wil ik wat tegen doen.

Dat is de reden dat ik wel lijstduwer wil worden.  Ik voel me op mijn manier een rebel en door met mensen energie uit te wisselen wil ik een bijdrage te leveren aan de misdeelden in deze maatschappij.

Ik besef terdege dat ik door deze maatschappij gemanipuleerd wordt op alle mogelijke manieren. 

Daarom vind ik de manier waarop de lijsttrekker, Louis van der Kallen, zijn aandeel levert bewonderendswaardig en verdiend dus steun.

 

 


CV WIEBO DE BOER

 


 

Persoonlijke gegevens

Ir. W.(Wiebo) J.H. de Boer

Geboren te Groningen op 27 maart 1954

Opgegroeid op het platteland van Friesland

Gehuwd en vader van 3 zonen 

Wonende te Roosendaal

[email protected]

[email protected]

 

Opleiding

1966-1972: HBS-B te Drachten

1972-1979: Wageningen Universiteit & Research Centrum (WUR)

Registertaxateur Landelijk Vastgoed

 

Functies en werkervaring

1979-1980: Militaire dienst (officiersopleiding) 

1980-1987: Verschillende functies van beleidsmedewerker bij Ministerie van LNV 

1987-1989: Inspecteur dienst Domeinen te Goes (Ministerie van Financiën) 

1989-1994: Hoofd van de vestiging Domeinen te Goes (voor Zeeland, West-Brabant en Goeree- Overflakkee) 

1994-2001: Plv. directeur Regionale Directie Domeinen Zuid te Breda (Zeeland, N-Brabant, Limburg) en tevens Afdelingshoofd 

2001-2007: Adjunct-directeur Regionale directie Domeinen Zuid
Voorzitter landelijke Kenniskring Milieu (5 jaar)
Voorzitter Kenniskring Landelijk en Stedelijk gebied (2 jaar) 

2003-2007 Lid van de Ondernemingsraad 

2007-2009: Projectleider bij het GOB (Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf) van het Ministerie van VROM

2009- heden: Projectleider bij het Rijksvastgoed en –Ontwikkelingsbedrijf (vanaf 1-7-2014 Rijksvastgoedbedrijf) van het Ministerie van BZK

 

Bestuurlijke functies en ervaring

1989-1993: Voorzitter van het interprovinciale waterschap Hogerwaardpolder 

1993-1994: Lid van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Noord- en Zuid-Beveland namens de fractie Ongebouwd 

1997-2002: Lid van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Scheldekwartier namens de fractie Gebouwd 

2002- 2003: Lid van het voorlopig Algemeen Bestuur van de gefuseerde waterschappen in West-Brabant (Land van Nassau, Dongestroom, Scheldekwartier en het Hoogheemraadschap W-Brabant) voor de fractie Gebouwd 

2003-2007: Lid van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Brabantse Delta namens de fractie Gebouwd 

2007- heden: Lid van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Brabantse Delta namens de fractie Ons Water 

2007- heden: Lid van de Commissie Financiën van het Waterschap Brabantse Delta

 

Hobby’s

Motorrijden

Kamperen

Literatuur en boeken

Badminton

Schaken

 

Resumé

Opleiding, kennis en ervaring sluiten zeer goed aan op een functie binnen de waterschapswereld. Naast inhoudelijke en bestuurlijke ervaring, heb ik veel gebiedskennis opgebouwd. Dit is voor het functioneren als lid van het Algemeen Bestuur van Waterschap Brabantse Delta, waarvoor ik mij verkiesbaar heb gesteld, van groot belang.   

Lees hier mijn programmapunten